Khả năng hút ẩm

Từ dữ liệu phòng thí nghiệm, chúng ta có thể biết rằng trong điều kiện độ ẩm 28 ° C và độ ẩm tương đối 85%, tỷ lệ hút ẩm của POWER DRY “Gói hút ẩm” có thể đạt hơn 300%. Khả năng hút ẩm gấp 10 lần các chất hút ẩm thông thường.

Power Dry Ultra “Gói hút ẩm”

Tỷ lệ hút ẩm: ≥ 300%, Phạm vi nhiệt độ: -5 ° C-90 ° C.

Đất sét + Clorua vôi
Tỷ lệ hút ẩm: ≤ 85%, Phạm vi nhiệt độ <50 ° C.

Đất sét & Silica Gel nguyên chất
Tỷ lệ hút ẩm: ≤ 30%, Đất sét nguyên chất: Phạm vi nhiệt độ <50 ° C & Silica Gel: Phạm vi nhiệt độ <37 ° C.

Ví dụ sử dụng

SORB-PLUS “Gói hút ẩm” được thiết kế đặc biệt cho bao bì vừa và nhỏ như hộp màu, túi nhựa, thùng carton, v.v. Sau đây là ví dụ sử dụng gần đúng của “Túi hút ẩm” SORB-PLUS, được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác và cách sử dụng cũng tương tự.