Tác dụng chính của gói hút ẩm Power Dry

Ưu điểm vượt trội của gói hút ẩm Power Dry

CÁC DÒNG SẢN PHẨM

Gói hút ẩm được sử dụng trong các ngành nghề :

Làm thế nào để bảo vệ hàng hóa không bị ẩm mốc.

CAM KẾT
CỦA CHÚNG TÔI

POWER DRY nghiêm túc thực hiện các trách nhiệm pháp lý. Chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các trách nhiệm pháp lý đối với thị trường cũng như với những yêu cầu đặc biệt của khách hàng. Chúng tôi đã được đăng ký REACH và nhãn sản phẩm tuân theo qui định của CLP “Classification, Labelling and Packaging”. Chất hút ẩm của chúng tôi được kiểm tra và chứng nhận định kỳ bởi các tổ chức kiểm định độc lập.

POWER DRY được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001.