Hướng dẫn sử dụng gói hút ẩm

Lưu ý:

Khi bạn mở thùng hút ẩm để lấy các gói hút ẩm ra sử dụng tuyệt đối không được dùng dao, kéo hoặc vật sắc nhọn để mở, vì nó sẽ dễ bị cắt quá sâu vào thùng gây rách các gói hút ẩm bên trong thùng.

Vui lòng hướng dẫn công nhân bỏ các gói hút ẩm vào thùng hàng như sau:

Để bề mặt gói hút ẩm có chữ màu xanh tiếp xúc với sản phẩm (THIS SIDE DOWN), mặt trắng không có chữ quay lên trên không tiếp xúc với sản phẩm, do đó khi ta mở thùng hàng ra kiểm sẽ nhìn thấy mặt trắng không chữ của gói hút ẩm như hình ở dưới:

Mặt chữ màu xanh đặt tiếp xúc sản phẩm

( THIS SIDE DOWN )

Mặt trắng không có chữ quay lên trên

Trong trường hợp các gói hút ẩm dùng không hết:

Ta có thể cột chặt nó lại để dùng cho các lần sau, vì trong các thùng hàng mỗi túi PE đựng các gói hút ẩm đều có dây cột miệng túi.

Lưu ý:

Các gói hút ẩm chưa dùng phải luôn luôn được cột chặt trong bao PE tuyệt đối không cho không khí tràn vào bên trong túi.

Cách bảo quản:

Đặt các thùng hút ẩm lên pallet trong môi trường mát mẻ và khô, không có nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.